Wat is TVOC?

TVOC staat voor Total Volatile Organic Compounds, wat verwijst naar de totale concentratie van vluchtige organische stoffen in de lucht. Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn chemische verbindingen die gemakkelijk verdampen in de lucht en afkomstig kunnen zijn van verschillende bronnen, waaronder verf, schoonmaakproducten, meubels, bouwmaterialen en meer.

Veilige waarden voor TVOC kunnen variëren afhankelijk van de bron en het type VOC. Er zijn echter algemene richtlijnen voor binnenluchtkwaliteit die worden aanbevolen door instanties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en lokale gezondheidsorganisaties. Voor TVOC wordt vaak een concentratie van 500 microgram per kubieke meter (µg/m³) of lager als acceptabel beschouwd voor binnenluchtkwaliteit.

Het is belangrijk op te merken dat sommige individuele VOC's schadelijker kunnen zijn dan andere, en de specifieke samenstelling van TVOC kan variëren. Daarom kan het nuttig zijn om ook naar specifieke VOC's te kijken, zoals benzeen, formaldehyde, tolueen, enz.

Wat betreft "PM" verwijst dit doorgaans naar fijne deeltjes of deeltjesmatter (Particulate Matter). Fijnstof bestaat uit kleine deeltjes die in de lucht zweven en ingeademd kunnen worden. Ze worden vaak gecategoriseerd op basis van hun grootte, zoals PM10 (deeltjes met een diameter van 10 micrometer of kleiner) en PM2.5 (deeltjes met een diameter van 2.5 micrometer of kleiner).

Veilige niveaus voor fijnstof worden ook bepaald door gezondheidsorganisaties. De WHO beveelt bijvoorbeeld aan dat de gemiddelde jaarlijkse concentratie van PM2.5 niet hoger mag zijn dan 10 microgram per kubieke meter (µg/m³).

Het is belangrijk op te merken dat luchtkwaliteit afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder ventilatie, bronnen van vervuiling en andere omgevingsomstandigheden. Het monitoren van TVOC- en PM-niveaus kan helpen bij het handhaven van een gezonde binnenluchtkwaliteit. Als je specifieke metingen of normen zoekt, is het raadzaam de lokale gezondheidsrichtlijnen of normen van je regio te raadplegen, aangezien deze kunnen variëren.

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op

De persoonlijke aanpak van Quadrance

Gebouwbeheer draait om kennis, kunde en kostenbeheersing. Om risicobeheersing en een duurzame blik. Maar bovenal om mensen. De gebruikers van een gebouw. Als marktleiders in beheer en onderhoud, realiseren we ons dat als geen ander.

header-persoon

Wie wil besparen, stopt met bezuinigingen"

quote
Vragen? Stuur een appje!