Het nieuwe aanbesteden

Een aanbesteding is een inkoopopdracht van een organisatie. Veelal hebben we het bij aanbesteden over overheidsorganisaties. Tijdens een aanbesteding dient men zich aan bepaalde regels te houden. Deze regels met betrekking tot aanbesteden staan in de aanbestedingswet. Deze wet zorgt voor een transparant proces en uiteindelijk voor een eerlijke kans voor bedrijven om een aanbesteding te winnen. Door deze regels kopen (overheids)organisaties transparant en betrouwbaar in. Daarnaast krijgen ze de beste kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs.

Tijdens een aanbestedingstraject is transparantie, standaardisatie, kwaliteit zeer belangrijk! Daarnaast is een goede samenwerking essentieel voor een succesvol verloop van het traject. Daarnaast geeft dit het aanbestedingstraject een bepaalde mate van betrouwbaarheid en professionaliteit. Daarom is dit de kern van het nieuwe aanbesteden.

Aanbesteden met behulp van Qur+  

Om het aanbesteden transparant, efficiënt en betrouwbaar te maken hebben wij een gestandaardiseerd aanbestedingstraject ontwikkeld. Dankzij dit gestandaardiseerde aanbestedingstraject in Qur+ was het offertetraject nog nooit zo simpel!

Qur+ is een online beheersysteem waarin u snel en eenvoudig kunt aanbesteden. Daarnaast kunt u met behulp van Qur+ uw onderhoud beheren én online aanbesteden vanuit één centrale database. Daarnaast ondersteunt Qur+ u bij het opstellen van het bestek tot aan het Programma van Eisen. In slechts enkele minuten heeft u uw uitvraag opgesteld. Binnen een paar dagen volgt een online overzicht van tarieven en mogelijkheden van diverse contractanten.

Met Qur+ bespaart u niet alleen tijd en geld; ook uw contracteringsprocessen worden vereenvoudigd. Hoe meer contractanten u heeft, hoe meer handlings- en factuurkosten u betaalt. Quadrance kan alle contracten voor u opzeggen en uw onderhoud in één contract aanbesteden. Hierdoor wordt de coördinatie sterk vereenvoudigd en bespaart u aanzienlijke kosten.

Live demo QUR+ aanvragen

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op

De persoonlijke aanpak van Quadrance

Gebouwzorg draait om kennis, kunde en kostenbeheersing. Om risicobeheersing en een duurzame blik. Maar bovenal om mensen. De gebruikers van een gebouw. Als marktleiders in beheer en onderhoud, realiseren we ons dat als geen ander.

header-persoon
quote

Het Nieuwe Aanbesteden is het begin van een samenwerking!"

Vragen? Stuur een appje!