Wat is fijnstof?

Fijnstof verwijst naar kleine deeltjes in de lucht die ontstaan door verbrandingsprocessen, industriële activiteiten, verkeer en andere bronnen. De deeltjes hebben verschillende grootteklassen, maar de meest schadelijke zijn vaak deeltjes met een diameter van 2,5 micrometer (PM2,5) en kleiner, omdat ze diep in de longen kunnen doordringen.

Veilige waarden voor fijnstofniveaus worden vaak vastgesteld door gezondheidsorganisaties en milieuagentschappen. De meest gebruikte normen zijn gebaseerd op de concentratie van PM2,5 in de lucht, gemeten in microgram per kubieke meter (μg/m³). Hier zijn enkele algemene richtlijnen:

  1. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): De WHO beveelt aan om de gemiddelde jaargemiddelde concentratie van PM2,5 onder de 10 μg/m³ te houden.

  2. Europese Unie (EU): De EU hanteert normen voor PM10 (deeltjes met een diameter van 10 micrometer en kleiner) en PM2,5. De jaargemiddelde limiet voor PM10 is 40 μg/m³, terwijl de jaargemiddelde limiet voor PM2,5 25 μg/m³ is.

  3. United States Environmental Protection Agency (US EPA): De US EPA heeft normen vastgesteld voor PM2,5 en PM10. De jaargemiddelde norm voor PM2,5 is 12 μg/m³.

Het is belangrijk op te merken dat deze waarden als algemene richtlijnen dienen. Korte blootstellingen aan hogere concentraties fijnstof kunnen nog steeds gezondheidsrisico's met zich meebrengen, vooral voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.

Lokale overheden kunnen strengere normen opleggen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en gezondheidsdoelen van een regio. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de luchtkwaliteit in uw omgeving en passende voorzorgsmaatregelen te nemen als de fijnstofniveaus hoog zijn. Luchtkwaliteitsindexen (AQI) worden vaak gebruikt om het publiek te informeren over de huidige luchtkwaliteit en de bijbehorende gezondheidsrisico's.

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op

De persoonlijke aanpak van Quadrance

Gebouwbeheer draait om kennis, kunde en kostenbeheersing. Om risicobeheersing en een duurzame blik. Maar bovenal om mensen. De gebruikers van een gebouw. Als marktleiders in beheer en onderhoud, realiseren we ons dat als geen ander.

header-persoon

Wie wil besparen, stopt met bezuinigingen"

quote
Vragen? Stuur een appje!