Tips voor het verduurzamen van gebouwen en kantoren

Onze overheid heeft als doel om in het jaar 2030 45% en in het jaar 2050 95% minder CO2 uit te stoten dan in het jaar 1990. Om deze doelstelling te behalen stelt onze overheid steeds meer en steeds verregaandere eisen aan de energieprestaties van zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen. Om aan deze nieuwe wettelijke eisen te kunnen voldoen moeten vastgoedeigenaren hun gebouwen gaan verduurzamen. Maar hoe pak je de verduurzaming van een gebouw aan? In dit artikel geven wij een aantal tips voor het verduurzamen van uw gebouwen en kantoren.

De trias energetica is de basis van een duurzaam gebouw

De Trias Energetica is misschien wel de meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen en er voor te zorgen dat deze maatregelen op een efficiënte manier samenwerken. Met efficiënt bedoelen we zo duurzaam mogelijk zodat er zo energiezuinig mogelijk en met zoveel mogelijk gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast wordt er uiteraard ook gekeken naar de kosteneffectiviteit. De trias energetica bestaat uit een drietal stappen.

  1. Beperk de energievraag door een zo compact mogelijk bouwvorm en een zo goed mogelijk isolatie van de buitenste schil.

  2. Zo veel mogelijk gebruik maken van energie uit duurzame bronnen. Denk daarbij energiebronnen zoals wind- en/of zonne-energie.

  3. Maak, om in de resterende energiebehoefte te voorzien, zo efficiënt mogelijk gebruik van (fossiele) energiebronnen.

Concrete tips voor verduurzaming van uw gebouwen

In het vervolg geven wij u een aantal tips om uw gebouw te verduurzamen en energie te besparen.

Inzicht in uw energieverbruik

Voor energiebesparing is het essentieel om een goed inzicht te hebben in het energieverbruik van uw gebouwen. Een goede monitoring maakt het gemakkelijk om inzicht te krijgen en afwijkingen te ontdekken. Vervolgen kunnen er gericht maatregelen worden genomen. Daarnaast ziet u gemakkelijk waar de meeste energie wordt verbruikt en waar er dus winst te behalen is. Daar kan het duurzaam gebouwbeheer op worden afgestemd.

Pas systemen aan op basis van het gebruik

Zorg er voor dat u goed op de hoogte bent van het gebruik van uw gebouw. Probeer vervolgens de systemen daar zo veel mogelijk op aan te passen. Zet bijvoorbeeld de verlichting uit wanneer er niemand aanwezig is en verwarm, koel of ventileer zo min mogelijk. Dit klinkt logisch maar een groot deel van de kantoorpanden speelt hier helaas nog niet op in.

Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte

Deze tip ligt in het verlengde van de voorgaande. Het is namelijk ook mogelijk om, als een gebouw wel in gebruik is, de ruimtes en het klimaatsysteem zo efficiënt mogelijk in te zetten. Maak bijvoorbeeld gebruik van sensoren om te meten of een ruimte in gebruik is en pas daar de systemen op aan.

Maak optimaal gebruik van zonlicht en zonnewarmte

De zon is een belangrijke bron van zowel licht als warmte. Het kan een gebouw verlichten en opwarmen zonder dat dit energie kost, maar kan op warme dagen een gebouw ook te veel opwarmen. Speel daar op in door bijvoorbeeld een automatische besturing van zonwering met sensoren voor bijvoorbeeld de temperatuur en de lichtintensiteit bespaart veel energie.

Optimaliseer het systeem met historische data

Maak gebruik van de beschikbare historische data om het gebouwbeheer te optimaliseren. Alle systemen verzamelen namelijk data. Deze data kan ingezet worden om systemen te koppelen en af te stellen zodat deze zo efficiënt mogelijk draaien.

Voorkom pieken in energiegebruik

Probeer het energieverbruik zo slim mogelijk in te delen om pieken te voorkomen. Probeer systemen, indien mogelijk, niet tegelijk te laten draaien.

Laat uw systemen voorspellen in plaats van reageren

Met behulp van software is het mogelijk om data uit uw systemen samen te voegen en te analyseren. Op basis daarvan is het mogelijk om naar de toekomst te kijken en het verbruik te voorspellen. Hier kunt u vervolgens weer uw gebouwbeheer op afstemmen. Stuur bijvoorbeeld uw klimaatbeheersingssysteem aan op basis van het weerbericht.

Uw gebouw duurzaam met behulp van Quadrance en Qur+

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen om uw gebouwen te verduurzamen? Voor zowel gebouwbeheer als strategisch vastgoedbeheer bent u bij ons aan het juiste adres. Heeft u verbouwplannen of kiest u juist voor nieuwbouw? Wilt u verduurzamen of bent u benieuwd welke energiezuinige maatregelen u kunt treffen? Wilt u inzicht in de conditiescore van uw gebouw of installaties? Dit zijn allemaal gebouwbeheer vraagstukken waar wij u bij kunnen helpen.

Nieuwsgierig hoe u uw gebouwbeheer kunt optimaliseren en uw vastgoedportefeuille maximaal kunt laten renderen? We adviseren u graag! 

Neem contact op voor vragen of informatie

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op
header-persoon
quote
Vragen? Stuur een appje!