Trias energetica: handige vuistregel voor verduurzamen

Duurzaamheid en energieneutraal bouwen staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Indien je met deze thema’s bezig bent en jezelf hebt verdiept in duurzaamheid en/of energieneutraal bouwen ben je het energieconcept trias energetica vast en zeker tegengekomen. De trias energetica betreft een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. De trias energetica concentreert zich op het nemen van energiebesparende maatregel die met elkaar samenwerken om een energiezuinig gebouw op te leveren. De trias energetica is dan ook de meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregel te nemen.

Waarom een strategie en waarom de Trias energetica?

Als het gaat om verduurzamen en energiebesparende maatregelen is het essentieel om een goede strategie te hanteren. Wie namelijk zonder goed begrip van de samenhang van maatregelen aan de slag gaat loopt het risico onbedoeld en onnodig te dure maatregelen te kiezen die uiteindelijk niet het gewenste optimale resultaat behalen. Het toepassen van de trias energetica helpt dit te voorkomen.

Een goed voorbeeld is de ontwerper die erop gefocust is om warmtepompen te gaan toepassen. Aangezien zoiets een aanzienlijke extra investering vraagt bezuinigt de ontwerper op zaken zoals isolatie en luchtdichtheid. Een minder goed geïsoleerd gebouw heeft een grotere warmtevraag. Dit betekent dat er hoogstwaarschijnlijk een grotere (duurdere) warmtepomp benodigd is. Volgens de berekeningen voldoet het ontwerp waarschijnlijk nog wel aan de vereiste normen, maar het is eigenlijk niet de meest kostenefficiënte oplossing. Daarnaast is het een oplossing die ook nog eens meer energie verbruikt.

De trias energetica is een strategie die ontwerpers, bouwers en gebouwbeheerders duidelijke handvatten geeft om de keuzes voor energiebesparende maatregelen  te maken die logisch met elkaar samenhangen. Indien de ontwerper uit ons voorbeeld de trias energetica had toegepast had hij hoogstwaarschijnlijk andere keuzes gemaakt. De trias energetica helpt om de betere keuzes te maken en zorgt voor samenhang tussen de maatregelen.

De stappen van de trias energetica

Het principe van de trias energetica bestaat uit een drietal stappen die opeenvolgend dienen te worden gezet. In de eenvoudigste vorm ziet de trias energetica er als volgt uit:

  1. Beperk de energievraag

  2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen

  3. Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen zo efficiënt mogelijk

Beperk de energievraag

Dit is de eerste en tevens meest economische stap van de trias energetica. Door zo veel mogelijk energie te besparen valt er direct heel wat te winnen. Energie die je niet verbruikt hoef je immers ook niet duurzaam op te wekken. Het beperken van de energievraag doe je door het gebouw zo goed mogelijk te isoleren, luchtdicht te bouwen en zongericht te werken.

Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen

De tweede stap in de trias energetica betreft het voorzien in het energieverbruik dat overblijft. De energie die benodigd is om te voorzien in dat verbruik dient volgens de trias energetica zo veel mogelijk duurzaam te worden opgewerkt. Daarbij dient er gestreefd te worden naar 100% duurzaam opgewekte energie. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen en windmolens. Daarnaast zijn er nog tal van andere opties.

Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk

De derde stap is qua duurzaamheid de laagste stap van de trias energetica. In deze stap gaan we namelijk energie uit fossiele energiebronnen inzetten om te voorzien in het restverbruik. De trias energetica benadrukt daarom dat er zo efficiënt mogelijk van deze fossiele energiebronnen gebruik moet worden gemaakt. Des te minder hier gebruik van wordt gemaakt des te beter.  Als je het aan wetenschappers van de TU Delft vraagt dan zal op termijn deze laatste stap ook komen te vervallen uit de trias energetica.

Quadrance en duurzaamheid

Bij quadrance beseffen wij ons het belang van duurzaamheid en toekomstgericht gebouwbeheer. Wij combineren het energieverbruik van uw gebouw met de benodigde financiële middelen voor de komende jaren. Daarbij houden we uiteraard rekening met de principes van de trias energetica.

Door bijvoorbeeld de energievraag en belasting van installaties te registeren en dit in een monitor op te nemen maken we het energieverbruik en de financiële gevolgen daarvan inzichtelijk. Op basis van deze informatie kunnen we vervolgens adviseren om een verouderde installatie te vervangen voor een duurzaam alternatief of te investeren in bijvoorbeeld een betere isolatie. Door datagedreven te werk te gaan kunnen we u helpen om tijd treffende maatregelen te nemen die direct positieve gevolgen hebben voor uw energieverbruik en het gebouw.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op voor vragen of informatie

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op
header-persoon
quote
Vragen? Stuur een appje!