Gebouwbeheer in het onderwijs: Verder in onderhoud en beheer. Voorop in kennisdeling!

Goed onderwijs is sterk afhankelijk van een goede comfortabele omgeving. Goede facilitaire ondersteuning is daarbij essentieel. Een comfortabel leerklimaat voor jouw leerlingen en leerkrachten verhoogt niet alleen de productiviteit maar verlaagd ook zaken zoals comfortklachten en ziekteverzuim. Goed gebouwbeheer en een doordacht meerjaren onderhoudsplan zijn daarbij van groot belang.

Binnen het onderwijs zijn kwaliteitscontroles en hervormingen aan de orde van de dag. De sector is daardoor constant in beweging. Wat er echter ook verandert binnen de onderwijssector, ongestoord lesgeven in een fijne omgeving blijft de hoogste prioriteit. Een comfortabele omgeving is immers een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs. Om dit te kunnen realiseren en te garanderen zijn er een tal van factoren die een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan factoren als veiligheid, wet- en regelgeving, maar ook het klimaat binnen het complex zelf speelt een belangrijke rol. Een conditiemeting op basis van de NEN 2767, een kwalitatief meerjaren onderhoudsplan en de juiste afstemming tussen de eigen beheerorganisatie en de uitbesteder, zijn hierbij cruciaal.

Gebouwbeheer door Quadrance

Op welke wijze gaat u de onderhoudsconditie van uw school vaststellen? Hoe gaat u straks uw onderhoudstaken inrichten en uitvoeren? Wie bewaakt de kwaliteit van het onderhoud? Verkeert uw gebouw in goede staat? Of is er sprake van achterstallig onderhoud? Welke kosten zijn daaraan verbonden? Welke budgetverdeling is eigenlijk geoorloofd? Past uw huisvesting bij de toekomst? Neemt het aantal leerlingen toe of krijgt u te maken met een krimp?

Dit zijn allemaal vragen die een rol van betekenis spelen als het gaat om gebouwbeheer bij onderwijsinstellingen en beantwoord dienen te worden. We denken graag met u mee. Omdat we hierbij kunnen putten uit jarenlange ervaring met andere onderwijsinstellingen, herkennen we de valkuilen en uitdagingen en komen we snel tot de kern. Van universiteiten en hogescholen tot ROC’s en scholengemeenschappen: Een onderhoudsplan maakt het beheren van uw gebouw(en) stukken eenvoudiger en rendabeler en zorgt voor meer inzicht in diverse beheeraspecten.

Online beheersysteem Qur

Van processen tot aanbestedingen: Qur+ standaardiseert en borgt al uw onderhoudsdata vanuit één centraal systeem. Dit maakt het mogelijk om producten en diensten binnen onderwijsinstellingen uit te wisselen en methoden en resultaten onderling te vergelijken. Het resultaat? Schaalvoordeel én kennisuitwisseling. Dat is nu de kracht van standaardisatie!

Live demo QUR+ aanvragen

Screen Qur+

Kennisborging en opleiding

In de loop der jaren zijn binnen overheidsgebouwen vaak allerlei systemen aan elkaar geknoopt; stroomkabels, koelsystemen en ICT-verbindingen. De mensen die in deze ontwikkeling zijn meegegroeid, hebben deze uitbreiding vaak prima in hun hoofd, maar helaas niet op papier. Samen met uw medewerkers, helpen we deze kennis vast te leggen en toegankelijk te maken voor collega’s. Daarnaast leiden we mensen op.

Referenties

ROC Twente
Curio
Universiteit van Twente
Assink lyceum

De persoonlijke aanpak van Quadrance

Gebouwzorg draait om kennis, kunde en kostenbeheersing. Om risicobeheersing en een duurzame blik.  Maar bovenal om mensen. De gebruikers van een gebouw. Als marktleiders in beheer en onderhoud, realiseren we ons dat als geen ander.

header-persoon
quote

Net als bij ons, is in het onderwijs kennisdelen ook vermenigvuldigen."

Vragen? Stuur een appje!