Wat is een onderhoudsplan (MJOP)?

Een MJOP is een meerjaren onderhoudsplan dat een prognose bevat van de te verwachten kosten van geplande uitvoeringsmaatregelen die op een zeker moment moeten worden uitgevoerd ten behoeve van het onderhoud aan een gebouw. 

Een onderhoudsplan is een rapport waarin wordt beschreven welk onderhoud er aan de gebouwen, installaties of apparaten moet plaatsvinden en wanneer dat dient te gebeuren. Daarnaast wordt voor de uitvoeringsmomenten de prognose gegeven van de te verwachten investeringskosten. 

Wat wordt er in een onderhoudsplan opgenomen?

Een goed onderhoudsplan bevat in ieder geval de volgende kenmerken:

 • Gebouw – om welk gebouw gaat het?
 • Bouwdeel – om welk bouwdeel gaat het?
 • Elementen / assets – Om welke elementen gaat het?
 • Bouwjaar – wanneer is het element in gebruik genomen?
 • Activiteit – welk onderhoud wordt er gepland aan het element?
 • Frequentie – hoe vaak moet het onderhoud en/of vervanging uitgevoerd worden?
 • Kosten – wat zijn de kosten van het onderhoud en/of vervanging?

Een onderhoudsplan kan uitgebreid worden met allerlei informatievelden. Zo is het raadzaam om bij de elementen velden als merk en types te registreren. Daarnaast is handig om een ruimtenummer of indicatie van de plaats in het gebouw op te nemen. Met een goed ingericht onderhoudsplan wordt het eenvoudig om snel per element in te zien wanneer de vervangingen en het onderhoud gepland staan.

Doel van een onderhoudsplan

Een onderhoudsplan heeft als doel inzicht te geven in de benodigde financiële middelen over een bepaalde periode. Standaard wordt een onderhoudsplan voor de duur van 40 jaar opgesteld. Qur+ is een softwarepakket die het mogelijk maakt om een onderhoudsplan op te stellen en bij te houden. In Qur+ is het mogelijk om zelf de lengte van het onderhoudsplan te bepalen.

Een goed ingericht onderhoudsplan levert de volgende voordelen op:

 • Grip op de onderhoudskosten van gebouwen
 • Verbeterd inzicht in de prestaties van het gebouw
 • Inzicht in de algehele staat van het gebouw
 • Risicobeheersing van elementen en gebouwen
 • Inzicht in wet- en regelgevingen van alle gebouwen

Het opstellen van een onderhoudsplan is geen eenmalige actie. Om de voordelen te behouden is het van belang dat het onderhoudsplan actueel is. Het actualiseren van het onderhoudsplan is daarom zeer belangrijk.

Hoe wordt een onderhoudsplan opgesteld? 

Een onderhoudsplan wordt opgesteld naar aanleiding van een uitgebreide inventarisatie van het gebouw en de installaties. Dit kan worden gedaan door tekeningen te inventariseren, maar ook door op locatie het gebouw te inspecteren. Een goed onderhoudsplan bestaat uit een volledig overzicht van alle assets en installaties in een gebouw. Daarom is het van belang dat alle kenmerken van een asset geregistreerd worden. Kenmerken zijn bijvoorbeeld merk, types, conditie van een asset en het bouwjaar. Naast deze basiskenmerken kunnen er eventueel meerdere kenmerken voor een asset aanwezig zijn die van belang zijn. Ook daarvan is het belang om deze op te nemen in het onderhoudsplan.

Op basis van deze informatie wordt een uitvoeringsplan opgesteld en worden de uitvoeringsmomenten bepaald. 

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP)? Onze medewerkers zijn u hier graag mee van dienst. Neem gerust contact met ons op!

Contact

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op

De persoonlijke aanpak van Quadrance

Gebouwbeheer draait om kennis, kunde en kostenbeheersing. Om risicobeheersing en een duurzame blik. Maar bovenal om mensen. De gebruikers van een gebouw. Als marktleiders in beheer en onderhoud, realiseren we ons dat als geen ander.

header-persoon
quote

Wie wil besparen, stopt met bezuinigingen"

Vragen? Stuur een appje!