De NEN 2767  conditiemeting

De bouwwereld kent veel normen en termen. Eén daarvan betreft  de NEN 2767 conditiemeting. De NEN 2767 beschrijft op een geheel transparante, objectieve en éénduidige wijze wat de technische toestand vaan een gebouw en/of installatie is. De NEN 2767 is daarmee een uniforme vastlegging van de conditie van bouw- en installatiedelen. Daarnaast wordt de NEN 2767  conditiemeting toegepast voor het planmatig beheer en onderhoud van vastgoed. De NEN 2767 conditiemeting geeft namelijk een compleet beeld van de staat van onderhoud van uw gebouw en installaties.

Achtergrond van de NEN 2767  

Voor de NEN 2767 conditiemeting was er geen duidelijke richtlijn voor het vastleggen van de onderhoudsstaat van gebouwen en installaties. Over het algemeen werd er vertrouwd op de expertise van advies- en inspectiebureaus.  Hierdoor kwam het regelmatig voor dat verschillende personen op basis van een inspectie bij hetzelfde gebouw tot verschillende conclusies en onderhoudsadviezen kwamen. Hiermee fluctueerde ook de geadviseerde onderhoudskosten. En daar stond je dan als opdrachtgever. Wat was nu wijsheid? Wie had gelijk? Dit maakte het voor vastgoedbezitters erg lastig om plannen te maken. Er is dus een duidelijke behoefte ontstaan naar een éénduidige systematiek die objectief, transparant en reproduceerbaar het onderhoud van gebouwen meet. Uit deze behoefte is de NEN 2767 conditiemeting ontstaan. De NEN 2767 is tegenwoordig dé norm voor conditiemeting.

Doelstellingen van de NEN 2767

De NEN 2767 conditiemeting kent de volgende doelstellingen:

  • NEN 2767 bewerkstelligt uniformiteit in de conditiescore voor bouwdelen. Dit gebeurt m.b.v. een waarde die de technische toestand van het bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van ernst, omvang en intensiteit van een gebrek;

  • NEN 2767 brengt inzicht en eenheid in de verschillende soorten gebreken. Dit gebeurt op basis van de ernst, omvang en intensiteit van het gebrek;

  • NEN 2767 classificeert de aangetroffen gebreken en kan ondersteunen bij de prioriteitsstelling. De NEN 2767 brengt een rangorde aan in de noodzaak van herstel van de aangetroffen gebreken;

  • NEN 2767 is een hulpmiddel voor toetsing, sturing en uitvoering voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud.

Welke conditiescores bestaan er binnen de NEN 2767 methodiek?

In de NEN 2767-richtlijn worden zes conditiescores beschreven:

  1. zeer goed (nieuwbouw);

  2. goed (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);

  3. redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);

  4. matig (duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte);

  5. slecht (grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte);

  6. zeer slecht (grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen onderhoud meer gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk).

De NEN 2767 en het meerjaren onderhoudsplan

De NEN 2767 conditiemeting geeft een compleet beeld van de staat van onderhoud van uw gebouw en installaties. Deze gegevens worden in de praktijk veelal gebruikt ten behoeve van het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Een meerjaren onderhoudsplan geeft vastgoedbezitter inzicht in wanneer welke onderhoudsactiviteiten en tegen welke kosten deze uitgevoerd moeten worden. Daarom is het essentieel dat hiervoor gedegen, éénduidige en reproduceerbare informatie voor benodigd is over de technische staat van het gebouw en de technische installaties. Hiervoor is de NEN 2767 het ideale hulpmiddel.

Quadrance heeft gecertificeerde inspecteurs die deze NEN 2767 conditiemeting uitvoeren. De NEN 2767 conditiemeting wordt volledig met Qur+ gedaan en de gebreken worden op een gestructureerde wijze vastgelegd in een online NEN 2767 gebrekenrapportage.

Live demo QUR+ aanvragen

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op
header-persoon
quote
Vragen? Stuur een appje!