In vijf stappen naar duurzaam vastgoed

Voor steeds meer bedrijven is duurzaamheid een steeds belangrijker thema aan het worden. Dit brengt met zich mee dat ook de duurzaamheid van vastgoed steeds belangrijker wordt. Het vooruitzicht is dan ook dat de vraag naar duurzaam vastgoed de komende jaren steeds meer zal gaan toenemen en een onderdeel van de bedrijfsvoering gaat worden. Wat is duurzaam vastgoed precies en hoe kom je tot duurzamer vastgoed?

Wat is duurzaam vastgoed?

Duurzaam vastgoed betreft onroerende goederen die zodanig zijn ontworpen dat ze zo duurzaam mogelijk omgaan met zaken zoals energie en warmte. Duurzaam vastgoed heeft betrekking op zowel nieuwe als bestaande onroerende goederen. 

De wijze waarop het gebouwbeheer wordt gedaan speelt een zeer belangrijke rol om uw strategische doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te kunnen behalen. Naast duurzaamheidsoplossingen in de gebouwkwaliteit, zijn er ook voordelen te behalen in de gebouwflexibiliteit, in het welzijn en de productiviteit van de gebruikers door de gebouwbeleving en in de professionaliteit van het gebouwbeheer.

De stappen naar duurzaam vastgoed

Om uw vastgoed te verduurzamen is het van belang om strategisch en methodisch te werk te gaan. Door de volgende stappen te doorlopen kan duurzaamheid van uw vastgoed worden verbeterd.

Stap 1 – Bepaal uw doelstellingen

De allereerste stap betreft het bepalen van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Wat is de stip op de horizon? Wat is de mate van duurzaamheid die uw organisatie wilt bereiken? Wilt uw organisatie bijvoorbeeld het energielabel verbeteren of wilt u misschien overstappen naar een volledig gasloos gebouw? Het bepalen van doelstellingen geeft duidelijkheid, richting en houvast voor uw beleid. Hier bepaalt u de hoofdlijn voor het verduurzamen van uw vastgoed. Het helpt u uiteindelijk om de juiste maatregelen te kiezen die ook daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van uw doelstellingen m.b.t. duurzaam vastgoed.

Stap 2 – Verkrijg inzicht in de duurzaamheid van uw gebouw(en)

Nadat de doelstellingen zijn bepaald is het van groot belang om de huidige situatie goed in kaart te brengen. Er zijn namelijk tal van mogelijkheden om uw vastgoed te verduurzamen. Al die verschillende mogelijkheden maken het ook lastig om te beginnen. Een goed startpunt is om inzicht te verkrijgen in de huidige staat van de duurzaamheid van uw gebouwen. Wat is bijvoorbeeld het huidige energielabel van uw gebouw(en)? Indien u daar niet van op de hoogte bent is het zeer verstandig om energie prestatie keuring uit te laten voeren en uw energielabel te laten registreren. Daarnaast is het van belang om alle overige kenmerken die van invloed zijn op de duurzaamheid van een gebouw in kaart te brengen.

Stap 3 – Breng mogelijkheden, de kosten en eventuele opbrengsten in kaart

Nadat de huidige status van de duurzaamheid van uw gebouw(en) in kaart is gebracht is het van belang om naar de verschillende mogelijkheden m.b.t. verduurzaming te kijken. Indien de analyse van de huidige situatie zorgvuldig is uitgevoerd zal aan het licht komen op welke punten uw gebouw verduurzaamd kan worden zodat u uw doelstellingen kan behalen. Naast de mogelijkheden om uw vastgoed te verduurzamen is het in deze stap ook van belang om de benodigde investering inzichtelijk te maken. Daarnaast is het van belang om de ROI (Return On Investment) te berekenen en in beeld te brengen of u eventueel in aanmerking komt voor subsidies.

Stap 4 – Analyseer en verbeter uw meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Een meerjaren onderhoudsplan geeft u inzicht in het benodigde onderhoud aan bouw- en installatiedelen van uw vastgoed. Daarnaast geeft het u een overzicht van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Een essentiële vervolgstap voor het verduurzamen van uw vastgoed is om het MJOP onder de loep te nemen. Door aan het MJOP verbetermaatregelen ten aanzien van duurzaamheid toe te voegen wordt het MJOP een DMJOP, een duurzaam meerjaren onderhoudsplan. 

Het grootste voordeel van een DMJOP is dat de technische levensduur en het vervangingsmoment in kaart is gebracht. Daardoor kunt u zoveel mogelijk gebruikt maakt van deze natuurlijke vervangingsmomenten om uw vastgoed te verduurzamen. Daarna worden ook de onderhoudskosten en exploitatiekosten in kaart gebracht. Op deze manier kunnen er duurzame alternatieven in overweging worden genomen die een hoger rendement hebben en lagere energiekosten. Het moment van opstellen of actualiseren van het MJOP leent zich dan ook uitstekend om duurzame verbetermaatregelen te integreren en uw vastgoed te verduurzamen.

Stap 5 - Stimuleer gebruikers om zich duurzamer te gedragen

Een ander belangrijk aspect tijdens het verduurzamen van uw vastgoed zijn uw medewerkers en/of gebruikers van het gebouw. Zolang de gebruikers alsnog onnodig de lift nemen, geen afval scheiden of de verwarming aanzetten en het raam open zetten is zelfs het meest duurzame gebouw met een uitgebalanceerd en meerjaren onderhoudsplan toch niet duurzaam. U maakt pas echt het verschil als ook de gebruikers van een gebouw energiezuinig, en met uw duurzaamheidsdoelstellingen in het achterhoofd, handelen. Het stimuleren van uw medewerkers/gebruikers is daarom ook een belangrijk van het verduurzamen van uw vastgoed.

Duurzaam vastgoed met de hulp van Quadrance

Quadrance is specialist in efficiënt en toekomstbestendig asset management. Wij vertalen strategisch beleid naar slimme uitvoerings- en implementatieoplossingen waarbij de continuïteit van bedrijfsprocessen gewaarborgd blijft. Daarbij focussen wij ons ook op duurzaam vastgoed. Dit doen wij onder andere door ondersteuning te bieden bij het opstellen en/of bijstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Goed functionerende gebouwen, verantwoorde risicobeheersing en maximale kostenbesparing staan daarbij centraal. Als het gaat om duurzaam vastgoed kijken wij naar zowel de korte- als lange termijn.

Benieuwd wat onze specialisten voor u kunnen doen? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op
header-persoon
quote
Vragen? Stuur een appje!