Strategisch vastgoedbeheer

In de kern gaat strategisch vastgoedbeheer over het beoordelen en positioneren van de gebouwen in je totale vastgoedportefeuille om deze zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten. Hoe dit strategisch vastgoedbeheer er in de praktijk uit ziet hangt er vanaf vanuit welk perspectief hier naar wordt gekeken.

Vanuit het perspectief van de gebruikers van een gebouw gaat strategisch vastgoedbeheer om hoe het vastgoed zo optimaal mogelijk afgestemd kan worden op de eisen en wensen van de primaire processen. Een gebouw en alle bijbehorende faciliteiten dienen dan zo optimaal mogelijk te zijn afgestemd op de primaire processen die in het gebouw plaatsvinden. Vanuit het perspectief van beleggers en vastgoedbeheerders draait strategisch vastgoedbeheer voornamelijk om het realiseren van een maximaal financieel rendement. Daarbij is het doel om de gebouwen op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te laten renderen en de kosten te reduceren.

Succesvol strategisch vastgoedbeheer is een combinatie van beide perspectieven. Om een gebouw optimaal te laten renderen dient deze ook optimaal te functioneren. Strategisch vastgoedbeheer dient dus ondersteunend te zijn aan de primaire processen van het vastgoed en aan de ondernemersdoelstellingen.

Quadrance: Uw partner op het gebied van strategisch vastgoedbeheer

Strategisch vastgoedbeheer is complex. Er dient rekening te worden gehouden met verschillende factoren. Daarnaast dienen veel vragen te worden beantwoord. Welke gebouwen moet u bijvoorbeeld behouden? Welke moet u gaan afstoten en op welke termijn dient dit te gebeuren? Is herontwikkeling, een grondige verbouwing, renovatie of verduurzaming een financieel en strategisch goede keuze? Samen met u analyseren wij het vastgoed en bepalen we gezamenlijk wat de behoeftes zijn en waar de mogelijkheden liggen. Quadrance is uw partner op het gebied van strategisch vastgoedbeheer.

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op
header-persoon
quote
Vragen? Stuur een appje!