Nieuws

Selectie nieuwe Managing Partner GGz Centraal gestart!

29-08-2018

 

De omvorming naar een regie-organisatie krijgt met het starten van de selectieprocedure voor een Managing Partner concreet inhoud.De Managing Partner krijgt als taak om het technische en administratieve vastgoedbeheer op basis van de beleidslijnen van GGz Centraal verder uit te voeren.

Quadrance heeft de organisatieontwikkeling en contractvoorbereiding begeleidt. Verder organiseert Quadrance  de gehele aanbesteding.

Gegadigden kunnen inschrijven via Tenderned. 

https://www.tenderned.nl/cms/