Marktgebieden

 • Care
 • Cure
 • Cultuur
 • Woningbouw
 • Onderwijs
 • Utiliteit
 • Overheid
 • Care

  Huisvesting voor uw zorginstelling is niet langer een zaak van de overheid. Met een bepaald bedrag per cliënt per dag bepaalt u zelf hoeveel u aan onderhoud en beheer aan uw vastgoed wilt besteden.

  Wellicht maakt u een afweging om tot nieuwbouw over te gaan. Een meerjarenonderhoudsplan geeft u inzicht in uw investeringen voor vervangend onderhoud in de toekomst, jaarlijks terugkerende kosten voor preventief onderhoud, wettelijke verplichtingen en arbeidslast voor de technische dienst.

  Als jarenlang specialist in de zorgsector ontzorgt Quadrance door het beheersen van risico’s, kostenbeheersing en kostenbesparing.

  Verder praten over uw markt en relevante ontwikkelingen?
  Neem contact op

  Referenties

  • - Zorgaccent Almelo
  • - Verzorgingshuis De Posten Enschede
  • - Zorggroep Noorderbreedte Leeuwarden
  • - Sint Jacob Zorg Haarlem
 • Cure

  In de loop der jaren zijn binnen de ziekenhuismuren vaak allerlei systemen aan elkaar geknoopt; luchtbehandelingbuizen, stroomkabels en koel- en luchtbehandelingsysteem. De mensen die in deze ontwikkeling zijn meegegroeid, hebben deze uitbreiding vaak prima in hun hoofd, maar helaas niet op papier.

  Om een goede afweging te kunnen maken voor (weer) een nieuwe verbouwing of toch tot nieuwbouw over te gaan, is een gedetailleerde beschrijving van het gebouw en de installaties essentieel.

  Quadrance is marktleider binnen de zorgsector. Hoe complex uw situatie ook is, u kunt rekenen op effectieve en structurele oplossingen.

  Verder praten over uw markt en relevante ontwikkelingen?
  Neem contact op

  Referenties

  • - Flevoziekenhuis Almere
  • - Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht
  • - Medisch Spectrum Twente
  • - Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
  • - Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
  • - Isala Klinieken Zwolle
 • Cultuur

  Het beheer- en onderhoud van cultuurvoorzieningen wordt steeds belangrijker. Binnen theaters en musea worden geavanceerde technieken ingezet om bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

  Naast monitoring, spelen ook veiligheid en wet- en regelgeving een grote rol bij het beheren van een culturele instelling. Ruimtecondities moeten gewaarborgd zijn. Verzekeringstechnisch gelden er vaak hoge eisen.

  Quadrance levert optimale beheers- en onderhoudsmaatregelen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor uw installaties, maar ook voor uw cultureel vastgoed.

  Verder praten over uw markt en relevante ontwikkelingen?
  Neem contact op

  Referenties

  • - Nationaal Muziek Kwartier Enschede
  • - Theater De Nieuwe Kolk Assen
  • - TAQA Theater de Vest Alkmaar
 • Woningbouw

  Steeds meer gebouweigenaren, zoals woningcorporaties, besteden de onderhoudswerkzaamheden uit d.m.v. een prestatiecontract. Maar ook aannemers werken voor de onderhoudstaken steeds vaker samen met Quadrance!

  Quadrance heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het opstellen van renovatieplannen voor woningen met daaraan gekoppeld het onderhoud voor langere termijn. In deze plannen is ook meteen de 'total cost of ownershp' inzichtelijk. 

  Verder praten over uw markt en relevante ontwikkelingen?
  Neem contact op

  Referenties

  • - Woningcorporatie Beter Wonen Almelo
  • - Gemeente Hardenberg
  • - Plegt-Vos
 • Onderwijs

  De onderwijssector is volop in beweging. Kwaliteitscontroles en hervormingen zijn aan de orde van de dag. Wat er ook verandert, ongestoord lesgeven in een fijne omgeving blijft de hoogste prioriteit.

  Om deze doelstelling te garanderen, spelen factoren als veiligheid, wet- en regelgeving, maar ook het klimaat binnen het complex zelf een belangrijke rol. Een kwalitatief onderhoudsplan en de juiste afstemming tussen de eigen beheerorganisatie en de uitbesteder, zijn hierbij cruciaal.

  Van universiteiten en hogescholen tot ROC’s en basisscholen: Quadrance heeft jarenlange ervaring binnen de onderwijssector.

  Verder praten over uw markt en relevante ontwikkelingen?
  Neem contact op

  Referenties

  • - Universiteit Twente
  • - Universiteit van Amsterdam
  • - Hogeschool van Amsterdam
  • - Hogeschool van Rotterdam
  • - Saxion Hogeschool Deventer en Enschede
  • - ROC West-Brabant
 • Utiliteit

  Binnen de utiliteitsbouw is vastgoedbeheer een belangrijk speerpunt. Onder vastgoedbeheer beschouwt Quadrance alle diensten die nodig zijn om het vastgoed zijn waarde en functionaliteit te laten behouden.

  Bij dit proces spelen zowel de eigenaar als de gebruiker een grote rol. Service Level Agreements (SLA’s) en een dienstencatalogus zijn voorbeelden van afspraken tussen de gebruiker en eigenaar.

  Quadrance ondersteunt u bij het opstellen van deze afspraken. Daarnaast verwerken we deze afspraken in alle interne- en externe contracten.

  Verder praten over uw markt en relevante ontwikkelingen?
  Neem contact op

  Referenties

  • - Univé Assen
  • - ING Amsterdam
 • Overheid

  Overheden zoals gemeenten bezitten vaak veel vastgoed. Het beheer en (preventief) onderhoud van al die gebouwen, vergt veel tijd en vereist kennis van zaken. Om u bij deze zaken te ondersteunen, zijn wij u graag van dienst!

  Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het technisch, administratief en juridisch beheren van gebouwen met een maatschappelijke en culturele functie.

  Indien wenselijk, kunnen we het gehele beheer zelfs van u overnemen! We praten u graag bij over ontwikkelingen en mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

  Verder praten over uw markt en relevante ontwikkelingen?
  Neem contact op

  Referenties

  • - Gemeente Hardenberg
  • - Gemeente Enschede
  • - Gemeente Deventer
  • - Provincie Overijssel