Duurzaam meerjaren gebouwbeheer

Gebouwbeheer is een essentieel onderdeel van facility management. Gebouwbeheer betreft een omvangrijk discipline die uit een aantal verschillende facetten bestaat. Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals gebouw- en installatie onderhoud, klimaatomstandigheden, de inrichting en de processen binnen het gebouw. Effectief en duurzaam meerjaren gebouwbeheer is niet eenvoudig. Het is een vak apart!

Meerjaren gebouwbeheer en duurzaamheid

Thema’s zoals duurzaamheid en energiebesparing zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.  Het zijn dan ook thema’s die, als vanzelfsprekend, ook zeer belangrijk zijn binnen de vastgoedsector. Zeker gezien het feit dat er binnen het vastgoed en de directe omgeving een enorme hoeveelheid energie gebruikt wordt. Ongeveer 40% van het totale energieverbruik vindt namelijk plaats in gebouwen. Daarnaast is er steeds meer een strengere regelgeving m.b.t. duurzaam meerjaren gebouwbeheer. Door jouw gebouw op een goede en voornamelijk duurzame wijze te beheren zorg je voor duurzaam comfortabel en veilig vastgoed dat op het juiste niveau blijft. Maar hoe zorg je er voor dat jouw gebouwbeheer op een duurzame wijze wordt uitgevoerd?

Duurzaam meerjaren gebouwbeheer m.b.t. een DMJOP

Gebouwbeheer betreft de volledige monitoring, beoordeling, uitvoering en de optimalisatie van de processen en diensten van gebouwen. Daarbij kunt u denken aan zaken zoals het technisch beheer, infrastructureel beheer, terreinbeheer en administratief beheer. Gebouwbeheer is complex en om het goed en structureel aan te pakken wordt er veelal gebruik gemaakt van een meerjaren onderhoudsplan.

Het uitgangspunt voor een regulier meerjaren onderhoudsplan is instandhouding van het vastgoed. Echter, met het doelgericht sturen op onderhoud kunt u ook doelgericht sturen op het verduurzamen van uw gebouwen. Door op een slimme en efficiënte wijze uw onderhoud te combineren uw doelstellingen op het gebied van duurzaamheid borgt u de toekomstbestendigheid van uw gebouwen.  Dit kan worden vastgelegd in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Dit is een onderhoudsplan waarin duurzame alternatieven zijn geïntegreerd.

Waarom duurzaam meerjaren gebouwbeheer?

Met behulp van duurzaam meerjaren gebouwbeheer voldoet u niet alleen aan meest recente de wet- en regelgeving maar zorgt u er ook voor dat uw vastgoed meer waarde heeft en deze waarde ook langer behoudt. Uit verschillende marktonderzoeken is gebleken dat een duurzaam gebouw ongeveer 10% meer marktwaarde en huuropbrengst heeft. Door uw gebouwen duurzaam te beheren kunt u dus zowel de waarde van uw vastgoedportefeuille als het rendement verbeteren.

Duurzaam meerjaren gebouwbeheer helpt overigens niet alleen bij het verminderen van het energieverbruik en de CO2 uitstoot van een gebouw. Duurzaam meerjaren gebouwbeheer is ook een belangrijk middel voor het creëren van een gezonde werkomgeving. Door uw gebouwen duurzaam te beheren kunt u het welzijn van gebruikers verhogen. Dit kan vervolgens resulteren in meer tevreden werknemers die betere prestaties leveren, minder stress ervaren en een lager ziekteverzuim hebben. Zo helpt duurzaam meerjaren gebouwbeheer u bij het verbeteren van de duurzaamheid van uw gebouw(en) en het verbeteren van de prestaties van de gebruikers.

Duurzaam meerjaren gebouwbeheer door Quadrance

Quadrance stelt voor u een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) op zodat u inzicht krijgt in de te treffen (duurzaamheids)maatregelen. Daarmee anticipeert u tijdig, effectief en (kosten) efficiënt op enerzijds de strengere eisen van de overheid op het gebied van duurzaamheid en anderzijds op een duurzame positionering van uw vastgoed in de markt.

Nieuwsgierig hoe u uw gebouwbeheer kunt optimaliseren en uw vastgoedportefeuille maximaal kunt laten renderen? We adviseren u graag! 

Neem contact op voor vragen of informatie

frank

Heeft u vragen?

Rick helpt u graag verder Neem contact op
header-persoon
quote
Vragen? Stuur een appje!